True
כל הקטגוריות
  תפריט סגור

  כסאות המתנה

  מיין לפי
  הצג בעמוד
  תמונה של כורסת אירוח בד דגם יהב

  כורסת אירוח בד דגם יהב

  למוצר זה אין פירוט

  608.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כורסת אירוח בד דגם מורג

  כורסת אירוח בד דגם מורג

  למוצר זה אין פירוט

  934.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כורסת המתנה בד/בד קטיפה דגם הוד

  כורסת המתנה בד/בד קטיפה דגם הוד

  למוצר זה אין פירוט

  1053.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כורסת המתנה דמוי עור דגם שגיב

  כורסת המתנה דמוי עור דגם שגיב

  למוצר זה אין פירוט

  854.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח בד כולל משענות ידיים דגם דגן

  כסא אורח בד כולל משענות ידיים דגם דגן

  למוצר זה אין פירוט

  304.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח בד ללא משענות ידיים דגם דגן

  כסא אורח בד ללא משענות ידיים דגם דגן

  למוצר זה אין פירוט

  232.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור דגם ארין

  כסא אורח דמוי עור דגם ארין

  למוצר זה אין פירוט

  1030.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור דגם דוראל

  כסא אורח דמוי עור דגם דוראל

  למוצר זה אין פירוט

  948.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור דגם מעין

  כסא אורח דמוי עור דגם מעין

  למוצר זה אין פירוט

  466.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור דגם עילאי

  כסא אורח דמוי עור דגם עילאי

  למוצר זה אין פירוט

  866.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור דגם שובל

  כסא אורח דמוי עור דגם שובל

  למוצר זה אין פירוט

  325.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם יסמין

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם יסמין

  למוצר זה אין פירוט

  419.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם נדב

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם נדב

  למוצר זה אין פירוט

  377.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם נווה

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם נווה

  למוצר זה אין פירוט

  372.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם סער

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם סער

  למוצר זה אין פירוט

  314.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם פלג

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם פלג

  למוצר זה אין פירוט

  395.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם צבר

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם צבר

  למוצר זה אין פירוט

  466.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם תאיר

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם תאיר

  למוצר זה אין פירוט

  293.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם תום

  כסא אורח דמוי עור כולל ידיות דגם תום

  למוצר זה אין פירוט

  527.00
  כולל מע"מ
  תמונה של כסא אורח דמוי עור ללא ידיות דגם פלג

  כסא אורח דמוי עור ללא ידיות דגם פלג

  למוצר זה אין פירוט

  372.00
  כולל מע"מ