True
כל הקטגוריות
  תפריט סגור

  ספירלות לכריכה

  תמונה עבור הקטגוריה ספירלות לכריכה
  מיין לפי
  הצג בעמוד
  תמונה של ספירל מתכת 5/16 לבן.........עד 45 דף

  ספירל מתכת 5/16 לבן.........עד 45 דף

  למוצר זה אין פירוט

  137.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 10 מ"מ כחול 1/100 (41-60)

  ספירל פלסטיק 10 מ"מ כחול 1/100 (41-60)

  למוצר זה אין פירוט

  32.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 10 מ"מ לבן 1/100 (41-60)

  ספירל פלסטיק 10 מ"מ לבן 1/100 (41-60)

  למוצר זה אין פירוט

  32.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 10 מ"מ שחור 1/100 (41-60)

  ספירל פלסטיק 10 מ"מ שחור 1/100 (41-60)

  למוצר זה אין פירוט

  32.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 12 מ"מ כחול 1/100 (61-80)

  ספירל פלסטיק 12 מ"מ כחול 1/100 (61-80)

  למוצר זה אין פירוט

  41.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 12 מ"מ לבן 1/100 (61-80)

  ספירל פלסטיק 12 מ"מ לבן 1/100 (61-80)

  למוצר זה אין פירוט

  41.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 12 מ"מ שחור 1/100 (61-80)

  ספירל פלסטיק 12 מ"מ שחור 1/100 (61-80)

  למוצר זה אין פירוט

  41.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 14 מ"מ אדום 1/100 (81-90)

  ספירל פלסטיק 14 מ"מ אדום 1/100 (81-90)

  למוצר זה אין פירוט

  60.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 14 מ"מ כחול 1/100 (81-90)

  ספירל פלסטיק 14 מ"מ כחול 1/100 (81-90)

  למוצר זה אין פירוט

  48.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 14 מ"מ שחור 1/100 (81-90)

  ספירל פלסטיק 14 מ"מ שחור 1/100 (81-90)

  למוצר זה אין פירוט

  48.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 16 מ"מ לבן 1/100 (91-125)

  ספירל פלסטיק 16 מ"מ לבן 1/100 (91-125)

  למוצר זה אין פירוט

  60.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 16 מ"מ שחור 1/100 (91-125)

  ספירל פלסטיק 16 מ"מ שחור 1/100 (91-125)

  למוצר זה אין פירוט

  60.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 19 מ"מ כחול 1/100 (126-150)

  ספירל פלסטיק 19 מ"מ כחול 1/100 (126-150)

  למוצר זה אין פירוט

  73.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 19 מ"מ לבן 1/100 (126-150)

  ספירל פלסטיק 19 מ"מ לבן 1/100 (126-150)

  למוצר זה אין פירוט

  42.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 19 מ"מ שחור 1/100 (150-175)

  ספירל פלסטיק 19 מ"מ שחור 1/100 (150-175)

  למוצר זה אין פירוט

  73.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 22 מ"מ כחול 1/100 (176-200)

  ספירל פלסטיק 22 מ"מ כחול 1/100 (176-200)

  למוצר זה אין פירוט

  54.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 22 מ"מ לבן 1/50 (176-200)

  ספירל פלסטיק 22 מ"מ לבן 1/50 (176-200)

  למוצר זה אין פירוט

  48.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 22 מ"מ שחור 1/100 (176-200)

  ספירל פלסטיק 22 מ"מ שחור 1/100 (176-200)

  למוצר זה אין פירוט

  48.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 25 מ"מ כחול 1/50 (201-220)

  ספירל פלסטיק 25 מ"מ כחול 1/50 (201-220)

  למוצר זה אין פירוט

  67.00
  כולל מע"מ
  תמונה של ספירל פלסטיק 25 מ"מ לבן 1/50 (201-220)

  ספירל פלסטיק 25 מ"מ לבן 1/50 (201-220)

  למוצר זה אין פירוט

  60.00
  כולל מע"מ